درخواست خدمات یا گارانتی

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی *
ورودی نامعتبر

نام ساختمان
ورودی نامعتبر

تعداد واحدهای مجتمع *
ورودی نامعتبر

مدل گوشی*
ورودی نامعتبر

مدل پنل*
ورودی نامعتبر

شرح اشکال سیستم*
ورودی نامعتبر

سریال محصول معیوب
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت *
ورودی نامعتبر

همراه*
ورودی نامعتبر

آدرس
ورودی نامعتبر

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر

  

دانلود کاتالوگ ها

اطلاعات تماس

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی

تلفن : 34596303-031  همراه : 09393171884

تلفکس : 34596302-031

پست الکترونیک:

سایت تخصصی آنتن مرکزی : www.sorenanten.ir     

t logo Can-Instagram-Boost-Business-Sales